top of page

THY - DO&CO
6 Yıldızlı Otel Projesi Ortaköy / İstanbul

Yapımları 19. yüzyılın sonuna dayanan Fehime ve Hatice Sultan Yalıları, dönemin mimari özelliklerini belirgin biçimde yansıtmaktadır.

 

Sedad Hakkı Eldem’in Türk konut mimarlığı tipolojisine göre “aynı istikamette iki sofalı plan tipi”ne sahip yalılar, simetrik konumlu haremlik ve selamlık bölümlerinden oluşmaktadır.

 

Ahşap karkas ve bağdadi yapım tekniğine sahip yalıların cepheleri, inşa edildikleri döneme de uygun olarak ampir ve neoklasik üslup özelliklerini sergilemektedir.

 

Yapı kompleksi içerisinde Fehime ve Hatice Sultan Yalıları’na ek olarak temel kalıntıları ve tarihsel araştırmalar doğrultusunda selamlık köşkü ile birlikte müştemilat yapılarının özgün yapım tekniğine uygun rekonstrüksiyonu gerçekleştirilmektedir.

 

Lüks otel kompleksi olarak işlevlendirilecek olan projede, otel yan işlevlerini karşılayacak 5 bodrum kat ile çelik bir karşılama yapısı da bulunmaktadır.

 

39.000 m² inşaat alanına sahip projede, bodrum katlar “top down” yöntemi ile inşa edilmiştir. Mimari proje müellifliği Mimar Erol Sevimlisoy ve Mimar & Y. İç Mimar Emrah Sevimlisoy’a aittir.

Mimari Proje Rölöve Restitüsyon Restorasyon Rekonstrüksiyon Yasal Süreçlerin Takibi ve İzinlerin Alınması Uygulama Kontrolü Saha Süpervizörlüğü İnce İmalat Kalite Kontrolü

6_tavan_restore_edilmiş.jpg
2.jpg
3 3D KÖPRÜ ORTAKÖY CROPPED.jpg
6_TAVAN_ESKİ_ESER_ÖRNEK.png
Hatice-Sultan-&-Fehime-Sultan-(night-vie

Hatice Sultan ve Fehime Sultan Sarayları “ışıklandırma konsept” çalışması.

Üstü bezemeli tuvali ahşap kaplama oymalı ve yaldızlı  pasalarla geometrik taksimat yapılmıştır. Tavanlarda tekrar edilen taksimat, ortada oymalı ve yaldızlı göbeklidir. 

Bir rivayete göre yalı Sultan II. Abdülhamid tarafından Hatice Sultan’a düğün hediyesi olarak verilmiştir.

Tuval bezli tavanlarda üstü bezemeli tuvali ile ahşap kaplamalara tespit edilen oymalı ve yaldızlı pasalarla geometrik taksimatlar yapılmıştır.

V. Murad’ın kızlarından olan Fehime Sultan’a 19.yy. sonlarında düğün hediyesi olarak, Sultan Abdülhamid tarafından inşa edilmiştir.

bottom of page